การเขียนผลงาน ครู คศ.3

ให้คำปรึกษาการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการบริการให้คำปรึกษา
โปรโมชั่น 95,000 บาท
(จากปกติ 150,000 บาท)

เกณฑ์เก่า ปีสุดท้าย
สำหรับครู ผู้บริหารสังกัด อปท.
(เทศบาล, อบต, อบจ)

ผลงานที่ต้องส่งมีอะไรบ้าง

 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ1-2 วฐ2/1
 2. ผลงานวิชาการ 1 เรื่อง ประกอบด้วย
  2.1) งานวิจัยการพัฒนาสื่อการสอน
  2.2) คู่มือการใช้นวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้
  2.3) นวัตกรรมการเรียนรู้ (สื่อการเรียนการสอน)

หลักฐานที่ต้องมี และต้องทำส่ง

 • หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
 • หลักฐานและร่องรอยการเผยแพร่ผลงาน (เผยแพร่เฉพาะวิจัย)
  ในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่าง ๆ และเว็บไซท์
 • เข้าเล่ม 4 ชุด (ส่งต้นสังกัด 3, เจ้าตัวเก็บไว้ 1)
 • จัดทำ CD 2 ชุด (ส่งต้นสังกัด 1, เจ้าตัวเก็บไว้ 1)

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผู้เชี่ยวชาญจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ให้การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย, ให้คำปรึกษาและตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา

หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลของท่านสำหรับการติดต่อได้เลยครับ

LINE ID. @dr.apichat

LINE QR-CODE

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ WEB-1x1ProfileDrYai.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ข้อดี-DRYAI-Research.jpg