การเขียนผลงาน ผู้บริหาร คศ.4

การเขียนผลงานวิชาการเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา คศ.4

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา, การประเมินโครงการบริหารสถานศึกษาในพารามิเตอร์ชั้นสูง จัดหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการบริการให้คำปรึกษา
โปรโมชั่น 260,000 บาท
(จากปกติ 300,000 บาท)

เกณฑ์เก่า ปีสุดท้าย
สำหรับครู ผู้บริหารสังกัด อปท.
(เทศบาล, อบต, อบจ)

ผลงานที่ต้องส่งมีอะไรบ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ1-2 วฐ2/1
ผลงานวิชาการ 2 เรื่อง
(บังคับ) เรื่องที่ 1 งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
(เลือก) เรื่องที่ 2 สามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
2.1) งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
หรือ
2.2) รายงานการประเมินโครงการพารามิเตอร์ชั้นสูง

หลักฐานที่ต้องมี และต้องทำส่ง

  • หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
  • หลักฐานและร่องรอยการเผยแพร่ผลงาน (เผยแพร่เฉพาะวิจัย)
    ในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่าง ๆ และเว็บไซท์
  • เข้าเล่ม 4 ชุด (ส่งต้นสังกัด 3, เจ้าตัวเก็บไว้ 1)
  • จัดทำ CD 2 ชุด (ส่งต้นสังกัด 1, เจ้าตัวเก็บไว้ 1)

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผู้เชี่ยวชาญจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ให้การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย, ให้คำปรึกษาและตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา

หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลของท่านสำหรับการติดต่อได้เลยครับ

LINE ID. @dr.apichat

LINE QR-CODE